Giới thiệu Dealfiftypercent!

Giới thiệu Dealfiftypercent!

Bạn là ai??? Bạn là ai Deal Fifty Percent!??? Người sáng lập website này chính là mình, Hoàng Anh Tú. Mình tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin và đã đi làm được hơn 1 năm công việc lập trình. Sau đó,...
read more