Chuyển đổi giao diện Adwords mới và trước đó (giao diện cũ)!

4.5/5 - (2 votes)

Cập nhật mới nhất 27/04/2024

Bạn đang sử dụng giao diện Adwords cũ và muốn chuyển sang giao diện Adwords mới chuyên nghiệp hơn. Hoặc bạn sử dụng giao diện mới nhưng không quen bạn lại muốn chuyển về giao diện cũ.

Rất đơn giản! Hãy làm theo các bước sau:

Chuyển từ trải nghiệm AdWords cũ sang trải nghiệm AdWords mới

Chuyển từ trải nghiệm AdWords cũ sang trải nghiệm AdWords mới
Chuyển từ trải nghiệm AdWords cũ sang trải nghiệm AdWords mới
  1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng Settings ở góc trên bên phải của tài khoản.
  2. Chọn Dùng thử AdWords mới.

Chuyển từ trải nghiệm AdWords mới sang trải nghiệm AdWords cũ

Chuyển từ trải nghiệm AdWords mới sang trải nghiệm AdWords cũ
Chuyển từ trải nghiệm AdWords mới sang trải nghiệm AdWords cũ
  1. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên bên phải của tài khoản.
  2. Chọn Quay lại AdWords trước.

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *